Fjernstyrt sandblåsing av tilløpsrør:

  • Oppnår redusert nedetid for kraftanlegget siden roboten har overlegen effektivitet jamfør manuell utførelse.
  • Mannskapet belastes ikke lenger for et kritisk høyt støynivå fra sandblåserdysen og helseskadelig blyholdig støv. Færre mannskap kreves uten støyeksponeringen.
Les mer

Fjernstyrt inspeksjon av tilløpsrør:

  • Komplett videodokumentert inspeksjon med humusfjerning i prøveområder, utføres på en arbeidsdag fra rør entres til utstyr er ute av rørene.
  • Meget kostnadseffektivt sammenliknet med å gjennomføre manuell inspeksjon med personvogn.
  • Mannskapet belastes ikke lenger for sikkerhetsrisiko forbundet med personopphold til rørene.
Les mer